Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Ympäristötieteellinen seura r.y.

Ympäristötieteellinen seura pyrkii toimimaan monitieteellisen keskustelun foorumina ja helpottamaan ympäristötutkimuksen ja – toiminnan yhteistyötä yli tieteen välisten rajojen.

Suuri osa hallituksen kokoonpanosta on erovuorossa vuonna 2020 ja alkuvuoden tavoitteena on uudistaa hallituksen kokoonpano ja saada siten lisää aktiivisia toimijoita seuran hallitukseen. Vanhat hallituksen jäsenet ovat luvanneet jatkaa aktiivisina jäseninä seurassa.

Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistan ja Twitter-tilin kautta. Viestintään on tarkoitus panostaa vuonna 2020 ja ympäristötieteellisen seuran vaikuttavuuteen panostetaan sosiaalisen median kautta. Lisäksi yhdistyksen internet-sivustoa www.fses.fi päivitetään jatkuvasti vuoden 2020 kuluessa.

Vuonna 2020 ei järjestetä isompia tapahtumia, vaan seuraava konferenssi on suunnitteilla vuodelle 2021. Jäsenhankintaa pyritään kuitenkin vahvistamaan, jotta jäsenmäärä saataisiin vakiinnutettua n. 50 jäsenen pintaan. Etenkin jatko-opiskelijoita pyritään osallistamaan entistä enemmän seuran toimintaan.

Yhdistyksen vuosikokouksen paikka ja ajankohta päätetään hallituksen kesken sähköpostitse maaliskuulle 2020. Vuosikokouksessa vahvistetaan yhdistyksen budjetti sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020.