Toimintasuunnitelma vuodelle 2019: Ympäristötieteellinen seura

Ympäristötieteellinen seura pyrkii toimimaan monitieteellisen keskustelun foorumina ja helpottamaan ympäristötutkimuksen ja – toiminnan yhteistyötä yli tieteen välisten rajojen.

Seuran toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistan ja Twitter-tilin kautta. Yhdistyksen internet-sivusto on ollut hyökkäysten kohteena useasti ja vuoden 2018 lopulla poistui kokonaan käytöstä. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus siirtää sivusto Tieteellisten seurain valtuuskunnan alle. Nettisivut toimivat tärkeänä tiedotuskanavana Ympäristötieteen päiviä ajatellen.

Vuonna 2019 yhdistyksen suurin ponnistus on Ympäristötieteen päivät, jotka järjestetään 10.-11.2019 Mikkelissä. Teemana on Kiertotalous ja kestävä kasvu. Lisäksi samassa yhteydessä järjestetään Mikkelin kansalaisopiston kanssa yhteistyössä ympäristöahdistukseen keskittyvä kaikille avoin yleisötilaisuus. Molemmat tapahtumat vaativat rahoitusta, joten apurahojen hakeminen ja lopulta tapahtumien järjestäminen ovat vuoden 2019 tärkeimmät toimet.

Vuonna 2018 yhdistyksen jäsenmäärä romahti (36) ja sen kasvattaminen takaisin n. 100 jäsenen tietämille on tärkeää toiminnan jatkumisen varmistumiseksi. Osaltaan Ympäristötieteen päivät houkuttelevat jäseniä lisää mutta uusien jäsenien rekrytoimiseen täytyy panostaa jatkossakin. Tähän on mietitty avuksi jatko-opiskelijoille suunnattua työpajaa, joka on tarkoitus järjestää Ympäristötieteen päivien yhteydessä. Lisäksi tavoitteena on syventää yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen kautta.

Yhdistyksen vuosikokouksen paikka ja ajankohta päätetään hallituksen kesken sähköpostitse maaliskuulle 2019. Vuosikokouksessa vahvistetaan yhdistyksen budjetti sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019.