Ympäristötieteellisen seuran hallitus 2020–2022
The Board of the Finnish Society for Environmental Sciences 2020–2022

Puheenjohtaja – Chair
FT – PhD, Juho Rajala
Senior Lecturer, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Mikkeli
juho.rajala(at)xamk.fi

Varapuheenjohtaja – Vice-Chair
Heikki Kujanpää
heiccic(at)gmail.com

Sihteeri – Secretary
FM – MSc, Timo Ilo
Doctoral researcher, Itä-Suomen yliopisto – University of Eastern Finland, Joensuu
timo.ilo(at)uef.fi

Rahastonhoitaja – Treasurer
FT – PhD, Jaana Wallin
Environmental coordinator, NBI-laboratories
jaana.wallin(at)outlook.com

Sosiaalisen median vastaava 1 – Social media manager 1
Insinööri (AMK) – MEng, John Allen
Doctoral researcher, Helsingin yliopisto – University of Helsinki, Lahti
john.allen(at)helsinki.fi

Sosiaalisen median vastaava 2 – Social media manager 2
FT – PhD, Kaisa Figueiredo
Environmental specialist, Pohjois-Karjalan ELY-keskus – Centre for Economic Development, Transport and the Environment, North Karelia
kaisa.figueiredo(at)ely-keskus.fi