Jäsentiedote 2020

Hyvä Ympäristötieteellisen seuran jäsen,

Seuran vuosikokous järjestettiin 25.3.2020 etäyhteyden välityksellä, jolloin seuralle valittiin myös uusi hallitus. Edellisestä hallituksesta mukana jatkoivat Juho Rajala Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja Jaana Wallin Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin yksi seuran perustajista Heikki Kujansuu, Timo Ilo Itä-Suomen yliopistosta, John Allen Helsingin yliopistosta ja Kaisa Figueiredo Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Puheenjohtajana vuonna 2020 toimii Juho Rajala, varapuheenjohtajana Heikki Kujansuu, sihteerinä Timo Ilo, rahastonhoitajana Jaana Wallin sekä sosiaalisen median vastaavina John Allen ja Kaisa Figueiredo.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2020 on vajaa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Jos olet kiinnostunut hallitusvastuusta ja haluaisit edistää seuran toimintaa, otathan yhteyttä uuteen puheenjohtajaan!

Vuonna 2019 joulukuun 10.–11. päivä järjestettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tiloissa Mikkelissä vuorovuosittainen Ympäristötieteen päivät. Pääteemana oli tällä kertaa ”Kiertotalous ja kestävä kasvu”. Osallistujia saimme vaikuttavat 91 henkilöä, postereita esiteltiin 11 kappaletta ja suullisia esityksiä pidettiin 12 kappaletta. Keynote-luennon saapui pitämään Marianne Thomsen Aarhusin yliopistosta Tanskasta. Perinteiden mukaisesti konferenssissa palkittiin paras posteri, paras suullinen esitys sekä paras ympäristötieteellinen väitöskirja vuosilta 2018–2019. Sekä parhaan esityksen, että parhaan posterin palkinnot voitti Theresa Sandmann aiheellaan ”Effect of coloured mulch films on the landing behaviour of winged aphids”.  Parhaaksi väitöskirjaksi valittiin Vilma Sandströmin ”Telecouplings in a globalizing world: linking food consumption to outsourced resource use and displaced environmental impacts”. Abstraktikirja konferenssissa pidetyistä esityksistä ja esitellyistä postereista löytyy seuran www-sivuilta.

Ympäristötieteellinen seura haluaa vielä kiittää kaikkia osallistujia ja etenkin seminaarin mahdollistaneita rahoittajia: Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Metsätalous ja Ympäristöteknologia –osasto, Green Office – hanke sekä Metsä, ympäristö ja energia –vahvuusala, Tieteellisten seurojen valtuuskunta.

Koska ympäristötieteellisen seuran toiminta on keskittynyt vuorovuosittaisiin Ympäristötieteen päiviin, vuosi 2020 tulee olemaan edellistä rauhallisempi. Hallituksessa on alettu suunnittelemaan seuraavaa konferenssia ja alustavasti seuraavat Ympäristötieteen päivät järjestetään Lahdessa joulukuussa 2021. Hallitus aikoo päivittää tänä vuonna viestintästrategiaansa ja lisätä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi pyrimme edistämään tohtorikoulutettavien verkostoitumista ja osallistumista seuran toimintaan ja edistämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta heidän ja muiden ympäristöalalla työskentelevien kanssa.

Haluamme osaltamme kiittää jäseniä seuran toiminnan ylläpitämisestä. Vuosi 2020 toi tullessaan suuria haasteita kaikille maailmanlaajuisen pandemian merkeissä. Toivomme, että ihmiset ovat pärjänneet karanteenien ja käsienpesun keskellä tänä keväänä ja pysyneet terveinä.

Ystävällisin terveisin,

Ympäristötieteellisen seuran hallitus

Jäsenmaksut 2020

Ympäristötieteellisen seuran jäsenmaksu vuodelle 2020 pysyy ennallaan. Jäsenmaksun suuruus opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille on 10 € ja muille jäsenille 25 €. Jäsenmaksujen keräys on nyt alkanut ja voit maksaa sen eräpäivään 31.8.2020 mennessä. Edellisvuosista poiketen, emme enää käytä henkilökohtaisia viitenumeroita. Maksun viestiosioon tulee siis kirjata maksaneen henkilön etu ja sukunimi, etenkin jos maksaja on eri kuin jäsen.

Maksutiedot toimitetaan jäsenten sähköpostiin sähköpostiin. Jos sähköpostisi on vaihtunut ja maksuohje ei tavoittanut sinua, täytäthän ystävällisesti uuden jäsenhakemuksen verkkosivuillamme:

Lisätietoja kohtaan voit mainita, että olet aikaisemminkin ollut jäsen, niin osaamme päivittää yhteystiedot paremmin.

Jäsenmaksuilla katetaan seuran juoksevat kulut ja mahdollistetaan toiminnan jatkuminen. Jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan Ympäristötieteen päiville alennettuun jäsenhintaan.

Ympäristötieteellinen seura sosiaalisessa mediassa

Seura ylläpitää Facebook- ja Twitter -tilejä, joiden kautta tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja osallistutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Voit seurata toimintaamme Facebookissa osoitteessa:

https://www.facebook.com/ymparistotieteellinenseura

 ja Twitterissä:

https://twitter.com/YTS_FSES_ry (@YTS_FSES_ry).

Seuran yhteystiedot

Hallituksen kokoonpano 2020–2022

Juho Rajala, puheenjohtaja
FT, lehtori
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli
Metsätalouden ja ympäristöteknologian yksikkö
s-posti: juho.rajala(at)xamk.fi

Heikki Kujansuu, varapuheenjohtaja
FT, eläkeläinen
heikkik(at)pp.nic.fi


Timo Ilo, sihteeri
FM, tohtorikoulutettava
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos
s-posti: timo.ilo(at)uef.fi

Jaana Wallin, rahastonhoitaja
FT, ylitarkastaja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Kasvinsuojeluaineet
sposti: jaana.wallin(at)tukes.fi

John Allen, sosiaalisen median vastaava 1
Insinööri (AMK), tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto, Lahti
s-posti: john.allen(at)Helsinki.fi

Kaisa Figueiredo, sosiaalisen median vastaava 2
FT, ympäristöasiantuntija
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
kaisa.figueiredo(at)ely-keskus.fi