Ympäristötieteen päivät järjestetään 10.-11.12.2019 Mikkelissä. Teemana on ajankohtainen ”Kiertotalous ja kestävä kasvu”, joka poikkitieteellisenä aiheena yhdistää useita eri tieteenaloja luonnontieteistä yhteiskuntatieteisiin.

The Finnish Conference of Environmental Sciences takes place on the 10.-11.12.2019 in Mikkeli. The theme of the conference is “Circular Economy and Sustainable Growth”, which covers various disciplines from natural to social sciences.